Sommer 2013

Første etappe Sandnes - Amsterdam

1.april kjørte vi til Kristiansand og etter en natt på fergeleie og Superspeed til Hirtshals, var vi i gang med årets lange tur. Stoppet først på Citti Flensburg for litt proviantering, før turen gikk videre til Rensburg. Der måtte en vannlekkasje sjekkes ut - bilen på verksted for bytte av slange til oljekjøler, før vi kjørte videre mot Amsterdam. Etter noen fine dager på Zeeburg camping, reiste vi hjem til Sandnes lørdag 6.april.

Flere bilder under fotogalleri 🙂

 First leg:  Sandnes - Amsterdam

April 1st we drove to Kristiansand and after a night on the ferry Super Speed ​​to Hirtshals, we started with the year-long trip. Stopped first at “Citti Grossmarkt” in Flensburg for some provisioning, before going on to Rensburg. We had a water leak to check out, on the hose to the oil cooler, before we drove on to Amsterdam. After some nice days at Zeeburg camping, we went home to Sandnes Saturday 6 April.

More photos under the photo gallery🙂

Andre etappe: Amsterdam - Milano

Drømmebilen Erik`s Dream..

Torsdag 25.april var vi klar for å fortsette turen. Hadde vært en tur på jobb. og gledet oss til å komme i bilen igjen. Erik var blitt bedre, om ikke helt god i ryggen - så vi bestemte oss fort for å droppe Alpene. Vi var mest spent på om bilen sto på plassen sin i Amsterdam og om alt var helt OK. Heldigvis - alt bra. Vi kjørte ut fra flyplassparkeringen og hadde kurs for en camping-plass vi hadde sett oss ut. Den fant vi ikke, men ved hjelp av GPS fant vi en annen plass, og kom dit noen minutter før stengetid. Det var en deilig kveld, og vi satt ute i bildøren til midnatt. Neste dag var det regn igjen - og det var det stort sett hele kommede uke. Denne etappen gikk via Belgia - Luxemburg og til München. Der stoppet vi hos Bimobil - og der fant vi drømmebilen. Videre kjørte vi Brennerpasset mot Gardasjøen, og hadde tre dager ved Sirmione - og endelig kom sommeren og vi kunne kaste ullskjorta og lua. Reiste hjem 4.mai fra Milano. Siste natten ved Lagio Maggiore - Camping Smeralda. Så er kjøleskapet kaputt.

Flere bilder i fotogalleri🙂

Second leg: Amsterdam - Milan

Thursday April 25, we were ready to continue our journey. Had been back home to work and were looking forward to getting back in the car. Erik was improved, though not quite good in the back - so we decided to drop the Alps. We were most excited about if the car stood its ground in Amsterdam and if everything was all right. Fortunately - all good. We drove from the airport parking lot and were heading for a camp site we had sorted out. We did not find it, but using the GPS we found another place and got there a few minutes before closing time. It was a lovely evening and we sat outside in the car door at midnight. The next day it was raining again - and it was mostly the coming week. This journey went through Belgium - Luxembourg and Munich. There we stopped at Bimobil - and there we found your dream car. Furthermore, we drove the Brenner Pass to Lake Garda, and had three days at Sirmione - and finally came the summer and we could throw woolen shirt and hat. Went home May 4 from Milan. Last night at Lagio Maggiore - Camping Smeralda. And now the refrigerator is not working.

more photos in photogallery 🙂

Tredje etappe: Milano - via Montenegro og Albania til Split

Albanske Alper - mot Theth Albanian Alps - the Theth

9.juni ankom vi Malpensa flyplass i Milano etter en innholdsrik periode i Norge. 17.mai og tantes 90 årsdag i Vågå, besøk fra England og familesamvær. Forrykende regnvær i Milano og 13 grader. Vi fant bilen, den startet og vi kjørte til camping Smeraldo. Våknet til oppholdsvær neste dag og fikk flyttet inn i bilen. Etter handling på kjøpesenteret kjørte vi til Bibione - et sted som Erik kjente seg igjen. Nå steg temperaturen og vi kunne ta av ullskjorten. Etter to netter der, kjørte vi videre mot Kroatia. Første stopp på Istra, og nå ble det skikkelig varmt!🙂28-30 gr. Etter noen dager reiste vi videre til nasjonalparken Plitvicka Jezera - nydelig sted og behagelig frisk luft. På vår vei sydover mot Albania var vi innom Dubrovnik, Mostar (Bosnia) og Ulcinj (Montenegro). Første stopp i Albania var Shkoder, før vi neste dag beveget oss mot fjellet Theth. Hjemveien gikk gjennom Montenegro med stopp i Kotor, før vi ankom Split med tre overnattinger før bilen ble parkert hos Hotel Adria 29.juni.

Se bilder under fotogalleri: 🙂

Third leg: Milan - via Montenegro and Albania to Split

June 9th, we arrived at Malpensa airport in Milan after an eventful period in Norway. May 17th (Norwegian national day) and aunt's 90 th birthday in Vågå, visiting from England Bill and Linda Peckham), and family gatherings. Tremendous rainfall in Milan and 13 degrees. We found the car, it started and we drove to the camp Smeraldo. Woke up to dry weather the next day and got moved into the car. After provisioning at the mall we drove to Bibione - a place where Erik has been before. Now the temperature rose and we could take off the woolen T-shirt. After two nights there, we drove on towards Croatia. First stop on Istra, and now it was really hot! 28-30 degr. After a few days we traveled on to Plitvice Lakes National Park - beautiful location and pleasant fresh air. On our way south towards Albania we visited Dubrovnik, Mostar (37 degr) (Bosnia) and Ulcinj (Montenegro). The first stop in Albania was Shkoder. The next day we moved to mountain Theth. Way home went through Montenegro with stops in Kotor, Split before we arrived with three nights before the car was parked at Hotel Adria June 29.

See the photo gallery below🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerde etappe: Split- Italia - Frankrike til England

Kjøreruten denne etappen 3200 km

20.juli gikk Norwegianflyet direkte fra Stavanger til Split, men der var bare Erik med😥Jeg satt tåkefast i Nordsjøen og ankom Split 2 dager forsinket. Ble hentet på flyplassen og Erik hadde funnet en liten koselig camping (Adria) i gangavstand fra flyplassen. Vi ble der noen dager, slik at jeg fikk offshoretrøttheten ut av kroppen og fikk varmen i meg. Besøk i Trogir og et nydelig fiskemåltid om kvelden. Hadde tidligere bestemt oss for å ta ferge over til Italia og ankom Ancona torsdag morgen. Kjørte til Lago Traimeno og stoppet i byen Castiglione del Lago på vei til vår kollega Magne, som har pendlet til jobb i Nordsjøen, mens kona Mette har bodd i Bagno Vignoni. Fantastisk idyllisk landsby som er kjent for sine varme kilder. Pilgrimsruta til Roma går gjennom byen. Turen gikk så videre til Siena, Firenze og Lucca, før vi etter noen dager i innlandet lengtet til havet. Stoppet i Cervo - vennskapsbyen til Bryne - og der ble vi kjent med historien om Villa Faraldi, der mange norske kunstnere har bodd. Vi besøkte denne lille landsbyen, og fant gravstøtten til Fritz Røed. 

Så gikk turen videre mot Frankrike og Camping Les Mures på den franske riviera. Her har vi vært før, og brukte dagene til sykkelturer til Grimaud og St. Tropez. Her fikk vi se ufattelig luksus. Turen mot England startet søndag 4.august og vi kjørte innover i landet ved Montpellier og i retning Le Mans. Nå har temperaturen blitt betraktelig lavere, og soveposene måtte fram igjen. Vi besøkte Le Mont-St.Michel på vei til Normandie. Siste stopp i Frankrike er Calais, før fergen over til Dover.

Etter ankomst Dover, kjørte vi til St.Margarts Cliff og hadde Cream Tea på Mrs.Knotts Teahouse. Deilig. Nå skulle vi bevege oss mot målet for denne delen av turen - Alton Barns - og på feil side av veien! Det gikk fint og a\vi ankom The Barge Inn pub og camping, som de første gjestene til  Bill`s 70 års dag. Flere kom til etterhvert, og vi hadde en fin helg og fin fest. Avreise via Avebury, Tha Magic Roundabout og bilen er parkert hos Bill i Bromsgrove.

Bilder kommer under fotogalleri 🙂

20th of July went Norwegian flight direct from Stavanger to Split, but there was only Erik. I was fog caught in the North Sea and arrived in Split two days late. Got picked up at the airport and Erik had found a cozy, little camping (Adria) in walking distance from the airport. We were there a few days, so I got the offshore tiredness of the body and the heat got to me. Visit Trogir and a lovely fish meal in the evening. Having previously decided to take the ferry to Italy and arrived Ancona Thursday morning. Drove to Lake Traimeno and stopped in the town of Castiglione del Lago on the way to our colleague Magne, who commuted to work in the North Sea, while his wife Mette has lived in Bagno Vignoni. Wonderful idyllic village that is famous for its hot springs. Pilgrim route to Rome passing through town. The tour then went on to Siena, Florence and Lucca, before after a few days inland longed to sea. Stopped in Cervo - twin town of Bryne - and there we were familiar with the story of Villa Faraldi, where many Norwegian artists have lived. We visited this little village and found the grave of Fritz Roed.

Then we went on to France and Camping Les Mures on the French Riviera. Here we have been before and spent the days cycling to Grimaud and St Tropez. Here we see unimaginable luxury. The trip to England started on August 4 and we drove inland at Montpellier and towards Le Mans. Now the temperature has been considerably lower, and sleeping bags to reappear. We visited Le Mont St.Michel on the way to Normandy. The last stop in France, Calais, before the ferry to Dover.

After arriving at Dover, we drove to St.Margarts Cliff and had Cream Tea at Mrs.Knotts Teahouse. Delicious. Now we should move towards the objective of this part of the trip - Alton Barns - and on the wrong side of the road! It went fine and  we arrived at The Barge Inn pub and camping, as the first guests to Bill's 70th birthday. More to come later, and we had a great weekend and nice party. Departure via Avebury, The Magic Roundabout and the car is parked with Bill in Bromsgrove.

Photo will come under Photogallery🙂

 

Siste etappe - England til Norge

2013 - Silkroute Network annual meeting

Fredag 30.august ankom vi Birmingham og hentet bilen hos vår gode venn Bill i Bromsgrove. Av med langbukse og på med shorts, og avgårde til Great Malvern for det årlige møtet i Silkroute Network. Trivelig helg sammen med gamle og nye venner, som alle har reiser som felles interesse. Mange har reiset langt og mye, og har mange erfaringer som de deler med oss som drømmer om den lange reisen. Etter møtet ønsket vi å kjøre til Cornwall - det ble en lang tur med mye forsinkelse på motorveien. Hadde fått anbefalt noen idyllisk steder - bl. a Veryan, Portloe og Lizard halvøya. Vår mål var The Minack Theatre utenfor Penzance - der hadde vi billett til onsdagens forestilling. Dette er et utendørs teater der setene er hugget inn i klippen og med utsikt utover havet. Vi utstyrte oss med varme klær og ullpledd. Men, vi oppdaget fort at vi var amatører - folk hadde med fulle picnic-kurver, champagne og vin og vi satt der!! Men, vi frøys ikke!🙂 Fikk med oss mesteparten av innholdet i forestillingen også. neste dag bar det tilbake til Great Malvern. Og da var det BusFest! 

Bilder under fotogalleri.🙂

Friday August 30th we arrived at Birmingham airport and picked up the car with our good friend Bill in Bromsgrove . Off with long pants and put on shorts , and off to Great Malvern for the annual meeting of silkroute Network. Pleasant weekend with old and new friends , all with traveling as a common interest . Many people travel far and far and have many experiences that they share with us who dream of the long journey. After the meeting , we wanted to drive to Cornwall - it was a long trip with a lot of delay on the highway. Had been recommended some idyllic places - bl . A Veryan , Portloe and the Lizard peninsula. Our destination was The Minack Theatre outside of Penzance  - where we had tickets to Wednesday's show. This is an outdoor theater where the seats are carved into the cliff and overlooking the sea. We equipped ourselves with warm clothes and woolen blankets . However , we soon discovered that we were amateurs - people had filled with picnic baskets , champagne and wine, and there we sat! However , we keept warm ! Got with us most of the content of the show too. Next day, back to Great Malvern, to join the 🙂BusFest !

See photo gallery

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.03 | 20:39

Hallo,- fin side,- ser at Dehler'n blir solgt,- en av de skjeldne med 4x4. Jeg lurte litt på hvor du fikk hentet Sprintern,- bobil og 4x4 det også?

...
07.07 | 17:44

Great to see you out and about. We appreciate your following and commenting on our trip, so we know how much you love travel. Hope to meet somewhere again. Mer

...
25.05 | 10:41

Hello. What is the name of the pub we met at in Berlin?
I`m going there, but forgot the name.
Erik

...
24.03 | 17:46

Hvordan forbereder man seg på et sånt måltid, - må man sulte seg eller må man spise seg opp over lang tid?

...
Du liker denne siden